Kontakt

Tento web a celý koncept, který webové stránky zpracovávají, je neziskovým projektem vedoucího lékaře Cévního Centra České Budějovice MUDr. Tomáše Hauera a vedoucího lékaře EDUMED Broumov MUDr. Jiřího Veselého. Jeho cílem je zlepšení informovanosti ambulantních specialistů ve věci úhrad, regulací a limitů. Technický aspekt registrace a on line streamu zajišťuje společnost Galen-Symposion s.r.o. Ta má také na starosti přidělení kreditů v rámci vzdělávacího portálu ČLK.

Kontakt na odborného garanta

MUDr. Tomáš Hauer

Cévní Centrum České Budějovice s.r.o.

email: hauer.tomas@gmail.com

MUDr. Jiří Veselý

EDUMED Broumov s.r.o.

email: vesely.edumed@gmail.com

Kontakt Galen-Symposion zajišťující registraci a online stream a akreditaci u ČLK

Hana Maryška Středová

e-mail: h.stredova@gsymposion.cz

Andrea Řeháková

e-mail: a.rehakova@gsymposion.cz

https://www.gsymposion.cz/