Ambulantní specialisté ambulantním specialistům

web o úhradové vyhlášce a problematice týkající se úhrad péče, preskripce a souvisejících problémů

Fungování segmentů ambulantních specialistů, který je v dlouhodobě horším postavení ve srovnání s nemocniční péčí, je zcela určeno několika spolu souvisejícími právním předpisy. Jedná se zejména o každoročně vydávanou Úhradovou vyhlášku a její přílohu, která definuje právní rámec, úhrady a limity na poskytovanou, indikovanou a preskribovanou péči, dalším důležitým předpisem je takzvaný Seznam zdravotních výkonů.

Plné porozumění všem zákoutím Úhradové vyhlášky a znalost Seznamu zdravotních výkonů jsou pak podmínkou ekonomicky racionálního a udržitelného fungování ambulantních specializovaných praxí. To je pak esenciální podmínkou poskytování kvalitní, moderní a udržitelné péče o naše pacienty.

Kvalitní práci v dohodování atributů Úhradové vyhlášky odvádí každoročně Sdružení ambulantních specialistů a Česká lékařská komora, obě tyto organizace pak prezentují informace na toto téma na svých webech.

Projekt Ambulantní specialisté ambulantním specialistům je pak zaměřen na praktickou stránku věci. Pomocí prakticky zaměřených webinářů se pokoušíme srozumitelnou formou, na příkladech z praxe, seznámit ambulantní specialisty se vším, co se týká úhrad, limitů a regulací, a odpovědět na otázky, které se těchto úhrad týkají.

Webináře: